Alumni UniformdesignZojuist de presentatie gedaan van het uniform voor het Alumni Corps van Jubal. Jubal bestaat in 2011 100 jaar en ter gelegenheid daarvan is een Alumni Corps opgericht die tijdens het eeuwfeest ‘Jubal uyt den Ouden doosch’ zal laten zien.
Het corps kan natuurlijk niet optreden in een spijkerbroek met een T-shirt en de oude uniformen zijn er ook niet meer, dus moet er iets nieuws gemaakt worden. Uiteraard is er ter inspiratie naar uniformen uit het verleden gekeken.
Tijdens de Alumni-avond van 28 december is deze presentatie aan de leden getoond en de reacties waren lovend. In 2011 zijn de uniformen in het echt te aanschouwen.